Reviisori

purjehdus1

BIG4 -tausta

  • 2009 – 2014: PricewaterhouseCoopers
  • 2006 – 2008: Grant Thornton

Optimaalinen yhdistelmä henkilökohtaisia ominaisuuksia, alan ymmärrystä sekä kirjanpidon, verotuksen ja juridiikan asiantuntemusta.

”Työskenneltyäni yli 10 vuotta alan suuremmissa kansainvälisissä ketjuissa, halusin luoda sekä itselleni monipuolisemman ja mielekkäämmän työpaikan että asiakkailleni joustavamman ja toimivamman palvelupaketin. Toiminta-ajatuksena on ollut alusta saakka tarjota laadukasta ja asiantuntevaa palvelua mitä moninaisemmissa kirjanpitoon, verotukseen ja yhtiöoikeuteen liittyvissä kysymyksissä yhden luukun periaatteella, jolloin asiakas saa kaiken tarvitsemansa palvelun yhdeltä ja samalta henkilöltä. Vuosien saatossa rakentuneet kumppanuudet sekä Suomessa että ulkomailla mahdollistavat myös muiden asiantuntijoiden avun tilanteissa, joissa aihe-alue vaatii vieläkin pidemmälle vietyä erityisosaamista. Nautin suuresti työskentelystä asiakkaitteni parissa ja tavoitteeni on kehittää asiantuntemustani ja palvelua jatkuvasti, jotta asiakkaat saavat tarvitsemansa avun ja enemmänkin.”

Asiantunteva tilintarkastus on vakuutus ja hyvä tarkastaja on väsymätön kysyjä

”Tilintarkastus voidaan kokea lakisääteisenä pakkona. Toisaalta asiantunteva, laadukkaasti työnsä hoitava tilintarkastaja sekä havaitsee mahdolliset virheet ja puutteet yhtiön kirjanpidossa ja verotuksessa että aktiivisesti ehkäisee näiden syntymistä jo ennalta. Sääntely ja toimintaympäristö muuttuvat jatkuvasti, jolloin jatkuva tarkastus on olennainen osa yrityksen riskien hallintaa. Tilintarkastus on halpa vakuutus ja siitä kannattaa ottaa kaikki saatavilla oleva hyöty irti.”

 

vipuvarsi

Analyyttistä ajattelua jo vuodesta 1980

Lakisääteisen tilintarkastuksen keskeinen tehtävä on varmentaa, että yrityksen tilinpäätöksessä esitetty informaatio on paikkansapitävää ja linjassa lainsäädännön kanssa.

Tilintarkastustyö on ennen kaikkea kokonaisuuksien hahmottamista ja hallintaa. Tilintarkastaja lausuu tilintarkastuskertomuksessa antaako tilinpäätös oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Keskeiset tekijät ja keinot tähän lopputulokseen pääsemiseksi ovat ammatillisen harkinnan käyttö tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa ja suunnattaessa sekä olennaisiin asioihin keskittyminen itse tarkastustyössä. Tilintarkastusalan sääntely ja tilintarkastajiin kohdistuvat vaatimukset ovat kiristyneet jatkuvasti, mutta nämä kaksi keskeistä periaatetta ohjaavat vahvasti tarkastustyötä nyt ja jatkossakin.

Art of Audit

Reviisorin arvojen mukaisesti toimintaa kehitetään jatkuvasti asiakkaiden palvelemiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. Reviisori tuottaa asiakkailleen lisäarvoa vahvan asiantuntemuksen, luotettavan palvelun ja kansainvälisen osaamisen avulla.

Laadukkaasti suoritettu tilintarkastus luo turvallisuutta organisaation sisällä ja uskottavuutta ulkoisten sidosryhmien, kuten asiakkaiden, rahoittajien ja viranomaisten keskuudessa.