Palvelut

Reviisori, word cloud

Tilintarkastuspalvelut

Reviisori tarjoaa asiakkailleen laadukkaita ja asiantuntevia tilintarkastus- ja neuvontapalveluja. Työn lähtökohtana on asiakkaan liiketoiminnan ja liiketoimintaympäristön ymmärtäminen. Jatkuva yhteydenpito ja kommunikointi asiakkaan kanssa on olennainen osa työtä.

Tilintarkastuksella on merkittävä rooli taloudellisen raportoinnin varmentamisessa sekä johdon ja omistajien keskustelukumppanina tuottaen relevanttia lisäarvoa myös yhtiön sidosryhmille.

viiri1

Yritysjärjestelyt

Reviisori on vahva kumppani yritysjärjestelyissä.

Monipuolisiin yritysjärjestelyjen palveluihin kuuluu muun muassa avustaminen:

  • toimintojen uudelleenjärjestelyissä
  • yritysten perustamisessa
  • sulautumisessa ja jakautumisessa
  • yritysten purkamisissa
  • Due diligence -tarkastuksissa sekä
  • arvonmäärityksissä.

Verokustannusten optimointi on keskeinen asia onnistuneessa yritysjärjestelyssä tai -kaupassa. Reviisori avustaa kustannustehokkaasti liiketoimintoihin liittyvissä järjestelyissä.

Due diligence -tarkastus auttaa minimoimaan yritysjärjestelyyn liittyvät riskit. Due diligence -tarkastuksen avulla saadaan selkeä kuva yritysjärjestelyn kohteesta, sen arvosta sekä tunnistetaan mahdolliset järjestelyyn liittyvät riskit ennen kaupantekoa. Tarkastuksen havainnot vaikuttavat kaupan toteuttamiseen, rakenteeseen, kauppahintaan ja -ehtoihin sekä kaupan jälkeisiin toimenpiteisiin. Due diligence -tarkastuksen avulla ostaja varmistaa myös sen, että myyjän antamat tiedot kohdeyrityksestä pitävät paikkansa. Due diligence -tarkastus antaa kattavan kuvan järjestelyn kohteena olevasta yrityksestä, vähentäen epäonnistuneen yrityskaupan riskiä.

terotin

Vero- ja lakipalvelut

Vero- ja lakipalvelut tarjoavat asiakkaille suunnistusapua usein vaikeaselkoisessa pykäläviidakossa. Veropalvelut kattavat yritysverotuksen ohella henkilö- ja arvonlisäverotuksen kysymykset. Lisäksi apua on saatavilla laaja-alaisesti liikejuridiikan alueella. Reviisori auttaa asiakkaita keskittymään omaan liiketoimintaansa tarjoamalla kokonaisnäkemyksen ja -avun muihin osa-alueisiin, tarvittaessa laajaa asiantuntijaverkostoaan hyödyntäen.

sade

Hanketarkastukset

Reviisori avustaa asiakkaitaan ja toteuttaa muun muassa Team Finland-, ELY- ja RAY- tilitysten tarkastuksia.

Erityistilintarkastus

Perinteisen lakisääteisen tilintarkastuksen lisäksi Reviisori tarjoaa myös erityistilintarkastuspalveluita, joiden avulla asiakkaat saavat hankaliinkin tilanteisiin riippumatonta tietoa ja näkemystä.

Erityistilintarkastuksiin kuuluvat muun muassa väärinkäytöksiin, konkursseihin ja yrityssaneerauksiin liittyvät tarkastukset, osakeyhtiö- ja asunto-osakeyhtiölain mukaiset erityistarkastukset sekä rahoitusprojektien ja -hankkeiden tarkastukset.

Kansainväliset tilanteet

Yhdessä ulkomaisten yhteistyökumppaniensa kanssa Reviisori palvelee asiakkaitaan mitä monimuotoisemmissa tilanteissa ympäri maailmaa. Kansainväliset kontaktit pohjautuvat tarkkaan valittuihin ja luotettaviksi todettuihin, toimiviin kumppanuuksiin.

Tilitoimistokumppanuudet

Reviisori tukee ja avustaa tilitoimistoja ja kirjanpitäjiä vahvalla asiantuntemuksellaan, jotta jatkuvasti eteen tulevissa haastavissa kirjanpidon-, verotuksen- ja yhtiöoikeuden -kysymyksissä on saatavilla asiantuntevaa apua nopeasti ja vaivattomasti.